نویسنده: کاساما آکی‌یو و دیگران

۱ نتیجه

عنوانیازده سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در سال‌های 1931 ـ 41 میلادی، 1310 تا 20 خورشیدی

نویسندهکاساما آکی‌یو و دیگران

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک8ـ39ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶