نویسنده: ژیل دلوز، فلیکس گتاری

۱ نتیجه

عنوانکافکا: به سوی ادبیات اقلیت

نویسندهژیل دلوز، فلیکس گتاری

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_52_5193_600_978

تعداد صفحات۱۹۷