نویسنده: ژان ژنه

۲ نتیجه

عنوانزیبایی‌شناسی نمایشی؛ مجموعه مقالات، نامه‌ها و گفتگوها از ژان ژنه

نویسندهژان ژنه

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ76ـ7806ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانمقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر

نویسندهژان ژنه

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک9ـ248ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲