نویسنده: پرویز البرزی

۲ نتیجه

عنوانرده‌شناسی زبان

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2_1602_00_964_978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۸۶

شابک0_1130_00_964_978