نویسنده: ویلیم فلور با همکاری دنیل‌تی پوتس

۱ نتیجه

عنوان خلیج فارس: داستان ناگفته‌های جزیرۀ خارک

نویسندهویلیم فلور با همکاری دنیل‌تی پوتس

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ111ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۳