نویسنده: ولادیمیر نابوکف

۱ نتیجه

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات اروپا

نویسندهولادیمیر نابوکف

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک3ـ576ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۵