نویسنده: ولادیسلاو زوبوک

۱ نتیجه

عنوانبچه‌های ژیواگو: اخرین نسل روشنفکران روسیه

نویسندهولادیسلاو زوبوک

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ059ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰