نویسنده: هیو کنر

۱ نتیجه

عنوانراهنمای خوانش آثار ساموئل بکت

نویسندههیو کنر

ناشرافکار جدید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ10ـ7542ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸