نویسنده: هادی بابایی فلاح

۱ نتیجه

عنوانزیبایی شناسی نگارگری قدیم ایران در آرای صاحب‌نظران معاصر

نویسندههادی بابایی فلاح

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک0ـ5071ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰