نویسنده: نرجس افشاری

۱ نتیجه

عنواننقد زرین: شعر و شاعران در آثار دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

نویسندهنرجس افشاری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_675_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۰