نویسنده: ناصر فکوهی

۳ نتیجه

عنوانانسان‌شناسی؛ اندیشمندان، نظریه و کُنش؛ مجموعه مقالات و گفتگوها

نویسندهناصر فکوهی

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ97ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۴۷

عنوانگفت‌وگو با جلال ستاری

نویسندهناصر فکوهی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ245ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۶+۶

عنوانفرهنگ و زندگی روزمره

نویسنده ناصر فکوهی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_7_91585_600_978

تعداد صفحات۳۶۰