نویسنده: م. در ساهاکیان

۱ نتیجه

عنوانپناهندگی ارامنۀ باکو به گیلان: روایتی مستند از یک بحران انسانی؛ شرح گزارش کمیتۀ امداد آوارگان به رشت (13 شهریور تا 16 بهمن 1297 هـ.ش)

نویسندهم. در ساهاکیان

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ701ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰