نویسنده: مهدی سلیمانیه، لیلا طباطبایی یزدی

۱ نتیجه

عنوانپرنده و آتش: شناخت اجتماعی «انتشارات امام» مشهد

نویسندهمهدی سلیمانیه، لیلا طباطبایی یزدی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ94ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰