نویسنده: مهدی بیانی به اهتمام نادر مطلبی کاشانی

۱ نتیجه

عنوانتحقیق در احوال و آثار ابن شهاب یزدی (شاعر، مورخ و منجم گمنام قرن نهم هجری)

نویسندهمهدی بیانی به اهتمام نادر مطلبی کاشانی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ7ـ91030ـ600ـ678

تعداد صفحات۱۶۸