نویسنده: منصور یاقوتی

۲ نتیجه

عنوانآیین یارسان در اساطیر اقوام کرد

نویسندهمنصور یاقوتی

ناشردات

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ65ـ8898ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانفردوسی، اسطوره و رئالیسم

نویسندهمنصور یاقوتی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7_94_7905_964_978

تعداد صفحات۱۳۲