نویسنده: محمود شالویی

۲ نتیجه

عنوانمن مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

نویسندهمحمود شالویی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 8_224_528_964_978

تعداد صفحات۱۹۱

عنوانوحدت ادیان و مولانا

نویسندهمحمود شالویی

ناشرپژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_29_5818_600_978