نویسنده: محمد کیومرثی

۱ نتیجه

عنوانگفت‌وگو در سکوت (شعر معاصر اردو)

نویسندهمحمد کیومرثی

ناشرانجمن شاعران ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ57ـ8514ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸