نویسنده: محمد قانعی، نازنین‌زهرا قلی‌زاده

۱ نتیجه

عنواندایرةالمعارف قهوه؛ اطلاعات مهم برای دوست‌داران قهوه

نویسندهمحمد قانعی، نازنین‌زهرا قلی‌زاده

ناشرابر سفید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ39ـ6988ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۶