نویسنده: محمد شیخ‌زاده، رضا بنی‌اسد

۱ نتیجه

عنوانتحلیل مضمون: مفاهیم، رویکردها و کاربردها

نویسندهمحمد شیخ‌زاده، رضا بنی‌اسد

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک1ـ65ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲