نویسنده: محمد رضایی‌راد

۱ نتیجه

عنوانانتقام دیونوسوس: خوانشی دولت‌شهری از تراژدی یونانی؛ دفتر سوم: سوفوکل پیامبر

نویسندهمحمد رضایی‌راد

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ97997ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸