نویسنده: محمد جعفری (قنواتی)، سیداحمد وکیلیان

۱ نتیجه

عنوانمثنوی و مردم: روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی

نویسندهمحمد جعفری (قنواتی)، سیداحمد وکیلیان

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ05656ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۳