نویسنده: محمدکاظم رحمتی

۲ نتیجه

عنواندین و فرهنگ در روزگار صفویان: جستارهایی دربارۀ برخی رخدادهای مذهبی، فرهنگی و رجالی

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ2ـ90468ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانشیخ طوسی و کتاب الفهرست

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ33ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۷