نویسنده: محمدولی سهرابی‌ اسمرود

۱ نتیجه

عنوانطنزهای باستانی؛ البته دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهمحمدولی سهرابی‌ اسمرود

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ202ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸۰