نویسنده: محمدرضا، ناصر، نصیر و مقصود شعار زیرنظر توفیق هـ. سبحانی

۱ نتیجه

عنوانشناخت‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

نویسندهمحمدرضا، ناصر، نصیر و مقصود شعار زیرنظر توفیق هـ. سبحانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ386ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۴