نویسنده: محمدجان شکوری بخارایی

۱ نتیجه

عنوانپن‌ترکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان

نویسندهمحمدجان شکوری بخارایی

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ845ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۴