نویسنده: محسن مدیرشانه‌چی، فرزانه زارع

۱ نتیجه

عنوانترانه و طوفان: زنان و جنبش مسلحانه ایران دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهمحسن مدیرشانه‌چی، فرزانه زارع

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ62ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰