نویسنده: فرزاد منفرد

۱ نتیجه

عنوانچرا صادق هدایت نمی‌میرد؟ تجلی عشق در نقاشی‌های صادق هدایت

نویسندهفرزاد منفرد

ناشرورجاوند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ34ـ5767ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴