نویسنده: غلامحسین دولت‌آبادی، اعظم کیان‌افراز

۱ نتیجه

عنوانآقای تئاتر سنتی ایران: زندگی هنری و آثار حسن عظیمی

نویسندهغلامحسین دولت‌آبادی، اعظم کیان‌افراز

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ427ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۳