نویسنده: علی اکبر علیزاد

۱ نتیجه

عنوانساختن تئاتر از دل ویرانه‌ها: راهنمایی عملی برای کار با بازیگر، تمرین تئاتر و کنشگری

نویسندهعلی اکبر علیزاد

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ7554ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۵