نویسنده: علی‌محمد خورشیددوست، امیراعلا عدیلی

۱ نتیجه

عنوانایرج نابغۀ آواز ایران؛ مجموعه‌ای از نوشته‌ها، گفته‌ها، مصاحبه‌ها، تحلیل آثار و آوازها

نویسندهعلی‌محمد خورشیددوست، امیراعلا عدیلی

ناشرچهارحوض: طراحان هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ3ـ94270ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲