نویسنده: عباس پناهی، مریم شادمحمدی، فرشته رحمانی‌نژاد

۱ نتیجه

عنواندرآمدی بر حوزه‌ها و دپارتمان‌های ایران‌شناسی در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن

نویسندهعباس پناهی، مریم شادمحمدی، فرشته رحمانی‌نژاد

ناشردانشگاه گیلان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ164ـ153ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۴