نویسنده: عباس ناسخ ترک

۱ نتیجه

عنوانتیغ و پرنیان: رزم‌نامۀ مولای عاشقان در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان

نویسندهعباس ناسخ ترک

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ229ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۷۸