نویسنده: عباسعای وفایی

۱ نتیجه

عنوانشعر فنی و فن شعر (قصیده‌های ممنوع)

نویسندهعباسعای وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_610_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۸