نویسنده: عارف دانیالی

۳ نتیجه

عنوانمیشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری

نویسندهعارف دانیالی با مقدمه‌ای از محمدرضا تاجیک

ناشرتیسا ساغر مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7212ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانمیلان کوندرا، اولیس کوچک

نویسندهعارف دانیالی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ321ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانفقیه سرگردان؛ تأملاتی بر احوال و اندیشه‌های فضل‌الله روزبهان خنجی

نویسندهعارف دانیالی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ83ـ8942ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۵