نویسنده: صادق هدایت به کوشش خسرو کیان‌راد

۱ نتیجه

عنوانره‌آورد هند: برگردان هفت متن پهلوی به فارسی

نویسندهصادق هدایت به کوشش خسرو کیان‌راد

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ001ـ461ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸