نویسنده: شهرام دلشاد

۲ نتیجه

عنوانپیکار روایت: پژوهشی در روایت‌شناسی تطبیقی

نویسندهشهرام دلشاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ094ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانساعت خواب شهرزاد: تحلیلی روایت‌شناسانه از هزارویک‌شب

نویسندهشهرام دلشاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ971ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۱