نویسنده: سیمین یاری، امین یاری

۱ نتیجه

عنوانواژه‌شناسی اسامی ماه‌های شمسی ایرانی

نویسندهسیمین یاری، امین یاری

ناشرجوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ98591ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸