نویسنده: سیدمرتضی میرهاشمی

۱ نتیجه

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲