نویسنده: سیدمحمدحسین حسینی

۱ نتیجه

عنوانمواد لازمش به مقدار کافی: درس‌نامه‌ای متفاوت برای داستان‌نویسی

نویسندهسیدمحمدحسین حسینی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ50ـ7679ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰