نویسنده: سیدمحسن حبیبی با همکاری علی سبحانی

۱ نتیجه

عنوانره آغاز دانشگاه؛ نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران (از تأسیس تا انقلاب اسلامی)

نویسندهسیدمحسن حبیبی با همکاری علی سبحانی

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ459ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶