نویسنده: سیدمجید حسینی

۱ نتیجه

عنوانهاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر به آمریکا

نویسندهسیدمجید حسینی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک7_831_369_964_978

تعداد صفحات۲۶۴