نویسنده: سیدفرید قاسمی، علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفت‌وگوهایی با پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری

نویسندهسیدفرید قاسمی، علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک5ـ495ـ311ـ964

تعداد صفحات۲۴۶