نویسنده: روح‌الله مجتهدزاده با مقدمۀ دکتر مهرداد قیومی

۱ نتیجه

عنوانمناسبات معماری و علوم در ایران دوران اسلامی

نویسندهروح‌الله مجتهدزاده با مقدمۀ دکتر مهرداد قیومی

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ307ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۰