نویسنده: روبرت ویزنوسکی

۱ نتیجه

عنوانالهیات ابن‌سینا: مطالعه‌ای در سیاق تاریخی و علمی

نویسندهروبرت ویزنوسکی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ99ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۰