نویسنده: روایت یوسف ثبوتی به کوشش ماندانا فرهادیان

۱ نتیجه

عنوانعلوم پایۀ زنجان: داستان بنیان‌گذاری مرکز تحصیلات تکمیلی

نویسندهروایت یوسف ثبوتی به کوشش ماندانا فرهادیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ0468ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۵