نویسنده: رضا طاهری

۱ نتیجه

عنوانآناهیتا و ایزدبانوان در اسطوره‌ها و باورهای ایرانیان

نویسندهرضا طاهری

ناشرفروهر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ85ـ6320ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶