نویسنده: رسول نظرزاده

۳ نتیجه

عنوانفراسوی نگاتیوها: ساختار گفتمانی در فیلم‌های سینمای ایران

نویسندهرسول نظرزاده

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک6ـ067ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانزنان نمایشنامه‌نویس (نسل اول و دوم)

نویسندهرسول نظرزاده

ناشرافراز

تاریخ چاپ۳۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۹۹

شابک3ـ440ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸۰

عنوانروند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران (از 1289 تا 1357)

نویسندهرسول نظرزاده

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ155ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۲