نویسنده: رابیندرانات تاگور

۲ نتیجه

عنوانگزیده‌ای از سروده‌های رابیندرانات تاگور

نویسندهرابیندرانات تاگور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ245ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواننیایش «گیتا نجلی»

نویسندهرابیندرانات تاگور

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ164ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۲