نویسنده: رابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

۱ نتیجه

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)

نویسندهرابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ164ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۴