نویسنده: دانلد اچ. میلز

۱ نتیجه

عنوانقهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطوره‌های باستانی

نویسندهدانلد اچ. میلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ089ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲